Revize zdravotnických přístrojů

Dle ČSN  EN 62353 ed. 2

Specializuji se hlavně na zubní ordinace a laboratoře, ale není problém i s ordinacemi lékařů apod.

Pravidelná revize zdrav.přístrojů jsou dány zákonemč.123/2000Sb, ve znění novelizace č.130/2003Sb. a následných úprav zákonem č.346/2003Sb.

Povinnost poskytovatele zdravotnické péče je nechat si provést revizi zdrav. přístrojů každých 12měsíců z důvodů zabránění požáru, ale také aby nedošlo k úrazu, k újmě na zdraví či na životě.

Pravidelná revize chrání před nedodržením zákona a žaloby ze strany poškozeného. Kontrolní úřad (SÚKL) může udělit pokutu finanční pokutu až do výše 2 000 000,-Kč dle zákona č.251/2005Sb.

Kontakt

Zdeněk Šmejkal
Hřbitovní 1276, 330 23 Nýřany

IČ: 43355501, DIČ: CZ6607061846, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 09.12.1992