Druhy revizí

Revize zdravotnických přístrojů

Dle ČSN  EN 62353 ed. 2

Specializuji se hlavně na zubní ordinace a laboratoře, ale není problém i s ordinacemi lékařů apod.

Pravidelná revize zdrav.přístrojů jsou dány zákonemč.123/2000Sb, ve znění novelizace č.130/2003Sb. a následných úprav zákonem č.346/2003Sb.

Povinnost poskytovatele zdravotnické péče je nechat si provést revizi zdrav. přístrojů každých 12měsíců z důvodů zabránění požáru, ale také aby nedošlo k úrazu, k újmě na zdraví či na životě.

Pravidelná revize chrání před nedodržením zákona a žaloby ze strany poškozeného. Kontrolní úřad (SÚKL) může udělit pokutu finanční pokutu až do výše 2 000 000,-Kč dle zákona č.251/2005Sb.

Revize elektrospotřebičů + ruční nářadí

Dle ČSN 331600 ed. 2

Pravidelné kontroly a revize elektrospotřebičů a ručního nářadí, které se používají na pracovištích (PC, lednice, prodlužovací šňůry, rychlovarné konvice, vrtačka, ruční brusky a jiné).

Provádí se pravidelné kontroly a revize, aby se předešlo úrazům elekt.proudem. Při revizi se provádí prohlídka (zda nářadí není mechanicky poškozeno), měření a funkční zkouška.

Lhůty prováděných revizí jsou stanoveny dle ČSN 331600ed.2 od 3-24měs. (viz.tabulka)

Skupina Třída ochrany Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B I 3 měsíce 6 měsíců
II a III 6 měsíce
C I 6 měsíce 24 měsíců
II a III 12 měsíce
D I 12 měsíce 24 měsíců
II a III
E I 12 měsíce 24 měsíců
II a III

A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, internetové kavárny atp.)
E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

POZNÁMKA:
Kontrola svářecích a strojních zařízení se musí provádět v souladu s §4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nejméně jednou za 12 měsíců.

Pravidelná kontrola elektrické části strojního zařízení

Dle NV č.378/2001 Sb.

Lhůty pravidelných kontrol se provádí na doporučení výrobce, návodu výrobce nebo místních bezpečnostních předpisech provozovatele strojního zařízení

Revize elektroinstalace

Dle ČSN 331500, ČSN 33 2000-6 ed.2

  • Výchozí – provádějí se před uvedením nového objektu do provozu. Revizní zprávy jsou jedním z dokladů požadovaných před kolaudací.
  • Pravidelné – provádějí se během provozu ve stanovených lhůtách ( od 1roku do 5let )
  • Mimořádné – provádějí se po úpravě nebo po opravě elektroinstalace, vytopení objektu apod.

Revize elektroinstalace je včetně elektrorozvodů a rozvaděče.

Revize hromosvodu

Dle ČSN 341390, ČSN EN 62305-1 až 4

Výchozí a pravidelné

Provádí se vizuální revize, měření pospojování, měření odporu zemničů a spojů.

V případě zásahu do Vašeho objektu a případných škodách by Vám pojišťovna nemusela vyplatit způsobené škody v plné výši.

Revizní zpráva je jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci.

Kontakt

Zdeněk Šmejkal
Hřbitovní 1276, 330 23 Nýřany

IČ: 43355501, DIČ: CZ6607061846, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 09.12.1992